Framtiden för elcykel

 

Det finns ingenting som tyder på att elcyklar skulle bli mindre populära i framtiden. Snarare tvärtom. Allt fler varumärken satsar på att framställa elcyklar. Men det skapar även andra marknader, såsom leasingföretag som leasar ut elcyklar.

Fördelaktigt – både hälsomässigt och ekonomiskt

Det har sedan något år tillbaka blivit ganska fördelaktigt att använda elcykel som transportmedel. Regeringens beslut om skatteavdrag för elcyklar som används i arbetet och att företagare kan dra av för cyklar, kommer säkert att öka försäljningen för cykelföretag som cykloteket.se.

Med ökade bensinkostnader och trängselavgifter blir elcykeln ett bra alternativ för att pendla till jobbet. Eftersom elcykeln tar dig längre sträckor kan du som bor lite utanför stan cykelpendla.

Nya innovationer kommer dessutom att skapa fler användningsområden för elcykeln i framtiden. Det finns redan nu elcyklar som går att köra i terrängen, precis som mountainbikes.

Hälsomässigt är det också en fördel. Att använda elcykel har redan konstaterats inte ge sämre träning, snarare det motsatta. Personer som använder elcykel tenderar att cykla oftare och längre.

Ur miljösynpunkt är elcykeln framtiden

För dig som vill minska ditt miljöavtryck hör cykeln verkligen framtiden till. Det är ett miljövänligt alternativ till kommunala transportmedel och bidrar till en renare och tystare stadsmiljö.